Twee vossen in Groningen besmet met vogelgriep; honden aan de lijn


Wageningen Universiteit heeft twee Groningse vossen onderzocht die neurologische verschijnselen vertoonden. Beide dieren bleken besmet met het vogelgriepvirus (H5N1). Ze liepen waarschijnlijk vogelgriep op door het eten van kadavers van besmette dieren.

Deze winter kwamen meerdere berichten over grote aantallen dode watervogels in de Noordelijke provincies. En nog steeds worden hier dode vogels aangetroffen. Wageningen Universiteit raadt mensen in deze provincies aan hun honden aan te lijnen. Dit schrijft minister Schouten in een Kamerbrief die ze op 28 mei verstuurde. 


In de Kamerbrief staat ook dat deskundigen het niet waarschijnlijk vinden, dat de vossen de infectie naar andere wilde dieren zullen verspreiden. Ook hebben ze geen aanwijzingen dat dit virus makkelijker van dier naar mens overgedragen wordt dan andere vogelgriepvirussen. Ze vinden het wel waarschijnlijk dat andere wilde dieren in contact komen met besmette kadavers. In de Kamerbrief wordt dan ook vermeld dat het opruimen van kadavers kan bijdragen aan verdere verspreiding. Nu worden de dode vogels door natuurbeschermingsorganisaties alleen langs de wandelpaden opgeruimd.


Opruimen

Schouten geeft aan dat het ministerie van LNV dit met de provincie zal bespreken. Ze hoopt tot een protocol te komen voor het opruimen van dode vogels met vogelgriep.


Op Twitter plaatste Richard Kiewiet een filmpje van een brandgans die aan vogelgriep lijdt.
Het bericht Twee vossen in Groningen besmet met vogelgriep; honden aan de lijn verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 01-06-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.