Wild en diersoorten
KONIJN

Wild Konijn
Latijnse naam
Oryctolagus cuniculus.
Grootte
34-48 cm.
Veldkenmerken
Rug bruinachtig geelgrijs, buikzijde wit. Korte, naar voren
gebogen, oren. Staart lijkt geheel wit.
Rammeltijd
Januari-september.
Draagtijd
4 weken, 3-9 jongen (lampreien), 4-7 worpen per jaar,
na +/- 7 maanden geslachtsrijp.
Voedsel
Voornamelijk bladachtige plantdelen. Een enkele keer ook slakken
of aardwormen.
Biotoop
Zandgrond, lichte kleigrond, loof- en naaldbos.

HAAS

Wild Haas
Latijnse naam
Lepus capensis.
Grootte
48-69 cm.
Veldkenmerken
Kleur geelbruin, grijsbruin of okerkleurig, met witte onderzijde.
Lange oren met zwarte punten. Ogen barnsteenkleurig.
Staart zwarte bovenzijde, witte onderzijde. Lange poten.
Paartijd
Gedurende het gehele jaar met een piek in het voorjaar.
Draagtijd
6 weken, moer werpt +/- 3x per jaar 1-6 jongen,
na 6-7 maanden geslachtsrijp.
Voedsel
Cultuurgewassen, boombast, knoppen en jong boomgewas,
grassen en kruiden.
Biotoop
Bijna alle soorten vlak land (voorkeur nabij cultuurgewassen).

VOS

Vos
Latijnse naam
Vulpes vulpes.
Grootte
Romplengte 60-80, staartlengte 30-50 cm, schouderhoogte 38 cm.
Veldkenmerken
Roodbruin van boven. Buik, keel en staartpunt wit.
Spitse kop met masker.
Rans- of roltijd
Januari-februari.
Draagtijd
51-54 dagen, 3-7 jongen, jongen na +/- 1 jaar geslachtsrijp.
Voedsel
Muizen, konijnen, insecten en aas, vogels, reekalveren en
niet dierlijk voedsel zoals bessen, etc.
Biotoop
Overwegend droog terrein, in of in de nabijheid van bossen,
struikgewas of andere hoge dekking.

Een meer dan gaaf filmpje over een vos in de sneeuw.

http://www.tinyurl.com/vossie


DAS


Latijnse naam
Meles meles.
Grootte
75-95 cm, staartlengte 15-20 cm,
schouderhoogte 30 cm.
Veldkenmerken
Zilvergrijs van boven, buik en poten zwart.
Kop met twee zwarte strepen over snuit en ogen.
Kleine oren, zwaar gebouwd.
Rans- of roltijd
Juli-september.
Draagtijd
6 maanden (vertraagde inplantatie),
2-3 jongen, jongen na +/- 17 maanden geslachtsrijp.
Voedsel
Alleseter. Insecten, kleine knaagdieren, slakken,
wormen, wortels, knollen, maïs, etc.
Biotoop
Lemig terrein, gemengd loofbos met open plekken,
meestal niet ver van water.


WILD ZWIJN


Latijnse naam
Sus scrofa.
Grootte
Schofthoogte tot 90 cm, lengte 110-180 cm.
Veldkenmerken
Licht- tot zwartachtig bruin.
Paartijd
November-januari.
Draagtijd
+/- 115 dagen, 1-11 biggen.
Voedsel
Alleseter, wortels, bladgroen, bessen, noten, eikels, paddenstoelen,
regenwormen, kleine zoogdieren, eieren, etc.
Biotoop
Bossen met onderbegroeiing, velden, bebouwde akkers.


REE


Latijnse naam
Capreolus capreolus.
Grootte
Schouderhoogte 65-75 cm, lichaamslengte 95-125 cm.
Veldkenmerken
M (bok) een klein gewei, niervormige lichtgekleurde spiegel
V(geit) hartvormig lichtgekleurde spiegel met ‘schortje’.
Beide ’s zomers roodbruin, ’s winters bruingrijs.
Bronsttijd
Eind juli, begin augustus.
Draagtijd
40 weken (vertraagde inplantatie), 1-2 kalveren
Voedsel
Grassen, kruiden, heide, loof, bosvruchten en graan.
Biotoop
Bossen, venen, moerassen, duinen en grienden; ook in boomloze
landbouwgebieden waar het zich kan terugtrekken in de dekking. Naar begin

DAMHERT


Latijnse naam
Dama dama.
Grootte
Schouderhoogte 85-110 cm, lichaamslengte 130-160 cm.
Veldkenmerken
M heeft afgeplat gewei (schoffelgewei) M en V ’s zomers warmbruin
met ronde witte stippen, in de winter grijsbruin met minder duidelijke
stippen. Relatief lange staart.
Bronsttijd
Laatste week oktober-eerste week november.
Draagtijd
33-34 weken, 1-2, zelden 3 kalveren, na ca. 1½ jaar geslachtsrijp.
Voedsel
Kruiden, gras, paddestoelen, eikels, kastanjes.
Biotoop
Landschap waar dekking en open veld elkaar afwisselen. Naar begin

EDELHERT


Latijnse naam
Cervus elaphus.
Grootte
Schouderhoogte 120-150 cm, lichaamslengte 165-250 cm.
Veldkenmerken
M (hert) regelmatig vertakt gewei met ronde stangen, zowel
M als V (hinde) ’s zomers roodbruin en in de winter bruingrijs.
Kalveren gevlekt.
Bronsttijd
Half september-half oktober.
Draagtijd
33-34 weken, 1, zelden 2 kalveren, soms na 1½ jaar geslachtsrijp,
na 4 jaar volledig zelfstandig en lichamelijk volwassen.
Voedsel
Grassen, heide, knoppen, bast, bladeren van loof- en naaldhout.
Biotoop
In Nederland de arme zandgronden.

BEVERRAT


Latijnse naam
Myocastor coypus.
Grootte
Lengte 42-65 cm, lengte staart 30-45 cm.
Veldkenmerken
Zwaar gebouwd knaagdier met een brede hoekige kop. Glanzend
bruine tot geelbruine bovenvacht, grijze ondervacht. De buik is
wat lichter van kleur. Oranje snijtanden.
Paartijd
Gehele jaar door.
Draagtijd
127-138 dagen, 2-9 jongen, na 3-10 maanden geslachtsrijp.
Voedsel
Voornamelijk water- en oeverplanten zoals riet. Voorjaar scheuten,
stengels, bladeren en vruchten, maar ook grassen en zeggen.
Winter wortelstokken en daarnaast bast van bomen en struiken,
waaronder verschillende soorten wilg. Ook landbouwgewassen
zoals maïs, suikerbiet, wortels, koolsoorten en knollen.
Biotoop
Water met een rijke oevervegetatie. Dit zijn rivierlopen, kleiputten,
grindgaten, moerassige gebieden, kleine en traag stromende rivieren,
estuaria en kusten.FAZANT


Latijnse naam
Phasianus colchicus.
Grootte
M = 83 cm, V = 58 cm
Veldkenmerken
M = lange staart, glanzend verenkleed met groene of blauwe kop,
grote kale ronde plekken rond de ogen, V = kortere staart als de
haan, bruin gevlekt.
Broedtijd
April-juni, 24-26 dagen, 6-16 eieren, jongen na 12-14 dagen vliegvlug.
Voedsel
Plantaardig en dierlijk voedsel zoals zaden, eikels, knollen, bessen,
wortels, bladluizen, etc.
Biotoop
Heggen, wallen en begroeide slootkanten, duin- en bosgebieden.
Broedgebied
Plaatsen met dichte begroeiing, zoals hoog gras.


PATRIJS


Latijnse naam
Perdix perdix.
Grootte
30cm.
Veldkenmerken
Licht kastanjebruine kop, lichte gespikkelde borst met daarop
vaak een donkere kastansjebruine vlek. Rug en staart bruin
tot roestrood.
Broedtijd
April-mei, 24-25 dagen, 8-12 eieren, jongen na 2 weken vliegvlug.
Voedsel
Jongen eten gedurende hun eerste periode insecten.
Daarna voornamelijk plantaardig zoals zaden, bietenkoppen,
groene scheuten van gras, klaver, etc.
Biotoop
Cultuurgebiede met akkers, ook wel in duinen en heiden.
Broedgebied
Heggen, wallen en andere ruige begroeiing.


WILDE EEND


Latijnse naam
Anas platyrhynchos.
Grootte
58 cm.
Veldkenmerken
M = glanzende groene kop met smalle witte halsband, bruine borst,
lichtgrijze onderzijde, witte staart met gekrulde zwarte veren,
snavel geelachtig V = bruingevlekt, beide paars-blauwe spiegel.
Broedtijd
Februari-mei, 28 dagen, 8-15 eieren, jongen na 7 weken vliegvlug.
Voedsel
Slakken, visjes, insecten, waterplanten, gras, aardappelen,
peulvruchten en granen.
Biotoop
Overal waar voldoende water is.
Broedgebied
Geheel Europa.


NIJLGANS


Latijnse naam
Alopochen aegyptiacus.
Grootte
63-73 cm.
Veldkenmerken
Nijlganzen hebben een bruingrijs verenkleed. Rond het oog
hebben ze een chocoladebruine vlek. De snavel is deels zwart,
deels roze.
Broedtijd
De meeste ganzen broeden in het voorjaar, ook kan men in de
herfst en zelfs midden in de winter nijlganzen met jongen
aantreffen.
Voedsel
Zaden, bladeren, grassen en stengels. Af en toe eet dit dier
sprinkhanen, wormen en andere kleine dieren.
Biotoop
Voornamelijk op land, hoewel het goed kan zwemmen.
Broedgebied
Van oorsprong alleen in Afrika. Hier worden ze ook nu nog
aangetroffen op het hele continent ten zuiden van de Sahara.
Ze broeden daar als de situatie gunstig is. Dit is vooral in de regentijd.
In Europa is de soort tegenwoordig op veel plaatsen broedvogel.

CANADESE GANS


Latijnse naam
Branta canadensis.
Grootte
90-105 cm.
Veldkenmerken
Lange nek, zwarte kop en hals met witte keelvlek tot op de wangen,
lichaam en vleugels bruin, witachtige borst.
Biotoop
Meren en vijvers, grenzend aan grasvelden, weiden en moerassen.
Broedgebied
Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen, Zweden en Finland.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.