De bejaagbare soorten

De bejaagbare soorten


Wat zegt de Flora-en Faunawet over bejaagbare diersoorten:

Art. 32 lid 1 van de Flora- en faunawet heeft de volgende diersoorten als wild aangewezen:
 • haas (Lepus europaeus),
 • fazant (Phasianus colchicus),
 • patrijs (Perdix perdix),
 • wilde eend (Anas platyrhynchos),
 • konijn (Oryctolagus cuniculus) en
 • houtduif (Columba palumbus)


Art. 32 lid 3 gaat op dit moment nog alleen over de patrijs:

De jacht wordt niet geopend op in het eerste lid aangewezen diersoorten voor zover zij
staan vermeld op een door Onze Minister vastgestelde nationale lijst van met uitroeiing
bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten. (de rode lijst)


Op wild mag alleen worden gejaagd in de geopende tijd. Op alle andere diersoorten en op wild in gesloten tijd mag alleen worden gejaagd in het kader van beheer en of schadebestrijding. En dan alleen op basis van vrijstelling, aanwijzing of ontheffing.


Onderstaande diersoorten mogen in de opengestelde periode slechts worden gedood door de jachthouder en de artikel 36 lid 2 vergunninghouder of de in hun gezelschap bevindende jachtaktehouders. De 40 ha regeling is hierop van toepassing voor zover het geweer gebruikt wordt.

 • Haas 15 oktober t/m 31 december
 • Fazant hen 15 oktober t/m 31 december
 • Fazant haan 15 oktober t/m 31 januari
 • Wilde eend 15 augustus t/m 31 januari
 • Houtduif 15 oktober t/m 31 januari
 • Konijn 15 augustus t/m 31 januari
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.